Az Alapkezelő cégneve:

ABC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az Alapkezelő székhelye:

1012 Budapest, Márvány utca 16. 4. em

A cégbejegyzés száma, helye, ideje:

Az Alapkezelő 2013. április 9. napján jött létre Hemisphere Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. néven és 2013. április 15. napján Cg. 01-10-047732 cégjegyzékszámon (cégbejegyző végzés száma: Cg. 01-10- 047732/4.) került bejegyzésre Budapesten a Fővárosi  Törvényszék Cégbírósága által.

A Felügyelet által kiadott tevékenységi engedély száma és dátuma:
Engedély száma: H-EN-III-25/2013.
Engedély dátuma: 2013. május 22.

Az Igazgatóság tagjai:

dr. Lőrincz Benedek, az Igazgatóság elnöke

Dr. Fekete Zoltán

Pénzes Jenő

A Felügyelő Bizottságának tagjai:

Tölgyesi Zoltán - Felügyelő Bizottság elnők

Szluha Dénes Miklós

Ludman Lajos
 

Az ABC Kockázati Tőkealap kezelője az ABC Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (korábban: Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.) Új Magyarország Kockázati Tőke Közvetítő partnere.

Az Új Magyarország Kockázati Tőke Program és az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogram keretében az ABC Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. a hazai KKV szektor számára biztosít kockázati tőkebefektetéseket.

Az Alap neve: ABC Kockázati Tőkealap

 

Az Alap székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 16. 4. em

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2014. február 24.

Nyilvántartó hatóság: Magyar Nemzeti Bank

 

Az Alap nyilvántartási száma: 6122-34

Az Alap elsődleges célja a GOP 4 Prioritás végrehajtása keretében Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel, illetve Magyarország kivételével az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások magvető-, induló, illetve növekedési tőkéhez juttatása kockázati tőkebefektetései által, ezen belül is elsődlegesen a növekedési életszakaszban lévő, innovatív vállalkozások tartós forráshoz juttatása sikeres gazdálkodásuk elősegítése érdekében.

 

Az Alapkezelő kockázati tőkebefektetési tevékenységének további célja az Alap vagyonának terhére megvalósított tőkebefektetések sikerességének előmozdítása, a megszerzett tulajdonrészek jelentős nyereséggel történő értékesítése.

 

A kockázati tőkebefektetési tevékenység révén a tőkebefektetésben részesülő vállalkozások növekedése felgyorsul, piaci helyzete javul, nyeresége nő. Az Alapkezelő befektetési tevékenységének köszönhetően nő a portfólió társaságok számára elérhető kockázati tőke kínálata, a kockázati tőkebefektetések száma és volumene.

JEREMIE Program

Az Európai Uniós kohéziós politika keretében egy többéves program során az Európai Unió és a Magyar Állam a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kíván jobb finanszírozáshoz való hozzáférést biztosítani.

Az Európai Unió Tanácsa vonatkozó 1083/2006/EK rendelete 44. cikke alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a támogatást nyújtó irányító hatóság a Társaság, mint forráskezelő szervezet közreműködésével végrehajtandó műveletek finanszírozása céljából – a GOP 4 Prioritás keretében – biztosít forrást a 800/2008/EK rendelet 1. számú melléklete szerint mikro-kis-, illetve középvállalkozásként meghatározott jogalanyok, mint végső címzettek, a Kedvezményezettek javára.

A GOP 4. Prioritás keretében finanszírozott Közös Növekedési Alap Alprogram célja a korai fázisú (magvető és induló), illetve növekedési létszakaszban lévő, a Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel, illetve Magyarország  kivételével  az  Európai  Gazdasági  Térség  területén  székhellyel és Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások tőkehelyzetének a Társaság, illetve magánbefektetők által létrehozott közös kockázati tőkealap befektetései útján történő javítása, támogatása.

 

Befektetési politika

A Közös Alap Alprogram keretében az Alapkezelő olyan Kedvezményezettekbe fektethet be, amelyek Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel, illetve Magyarország kivételével az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban fiókteleppel rendelkező Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások; és amelyek (illetve amelyek esetleges jogelődjei) a cégjegyzéki/nyilvántartási adatok alapján – az első befektetési döntés meghozatalához viszonyítva – legfeljebb 5 (öt) naptári éven belül kerültek megalapításra/nyilvántartásba vételre; továbbá amelyek, illetve amelyek Ellenőrző, illetve Ellenőrzött vállalkozásai, valamint amelyeknek az őket Ellenőrző vállalkozás Ellenőrzése alatt álló másik Ellenőrzött vállalkozásokkal együttesen számított konszolidált éves nettó árbevétele az első befektetési döntés meghozatalát megelőző egyetlen üzleti évben sem haladta meg az 5 (öt) milliárd forintot.

Az Alapba történő befektetés nagyfokú kockázatot jelent. Nincs garancia arra, hogy az Alap befektetési stratégiája vagy kockázat-figyelési, illetve  diverzifikációs célkitűzései megvalósulnak, és idővel az eredmények jelentős mértékben eltérhetnek a tervezettől. A Kockázati Befektetési-jegyek Tulajdonosainak tisztában kell lenniük azzal, hogy az Alapba történő befektetés más értékpapírokba vagy más alapokba történő befektetéssel tipikusan együtt nem járó speciális megfontolásokat igényel. Az Alap befektetési stratégiája jelentős mértékű kockázatot rejt magában, amelynek nagy része normál befektetési kockázat természetű. Az Alap különböző gazdasági és politikai körülmények között hajt végre Befektetéseket, így az Alap Befektetéseit bizonyos ország-specifikus kockázati tényezők is befolyásolják. Ennek megfelelően a Kockázati Befektetési-jegy Tulajdonosoknak az Alap Kockázati Befektetési-jegyeinek megvásárlásával együtt járó alábbi kockázati tényezőket kell alaposan értékelniük:

 

 • Befektetési lehetőségek rendelkezésére állása
 • Befektetési verseny
 • Bizonyos szektorokban történő koncentráció
 • Az egyes Befektetésekben történő koncentráció
 • Az egyes Befektetésekben rejlő kockázatok
 • A kiszállásokban rejlő kockázatok
 • Zártkörű társaságok értékpapírjai
 • Politikai és/vagy szabályozó rendszer kockázatai
 • Nemzetközi tőkepiaci és gazdasági kockázatok
 • Árfolyam ingadozás
 • A makrogazdasági kockázatok
 • Nincs biztosíték a befektetés megtérülésére
 • Érdekellentét
 • Hozam és más kifizetés
 • Adózás
 • Az Alap Kockázati Befektetési jegyeinek korlátozott átruházhatósága
 • Másodlagos piac hiánya

 

1. ABC Venture Capital Investments Kft.

 

Az ABC Venture Capital Investments Kft. projekttársaságként került létrehozásra annak érdekében, hogy külföldi szakmai és pénzügyi partnerekkel megújuló energetikai projekteket valósítson meg. Az ABC Venture Capital Investments Kft. az Alap 100%-os tulajdonában van. Az Alap az ABC Venture Capital Investments Kft.-be kizárólag annak törzstőkéjét fektette be.

 

2. ABC Project Investments Zrt.

 

Az ABC Project Investments Zrt. egy innovatív, folyamatos továbbfejlesztést, lehetőséget is magában foglaló, ún. napforgató technológia értékesítésével foglalkozik, illetve e technológia felhasználásával kívánt a jelenleginél hatékonyabb naperőmű projektek teljeskörű kivitelezésében projektmenedzseri szerepet vállalni, külföldön és belföldön egyaránt. Míg az Alap 80%-os, addig az ötletgazda 20%-os részesedést szerzett az ABC Project Investments Zrt-ben.

 

3. Health Value Services Egészségügyi Szolgáltató Zrt.

 

A HVS Zrt. üzleti modelljének az alapja egy teljesen új szemléletű és új típusú eszközbázison működő, kiemelten ügyfélközpontú, profitorientált egészségmenedzsment rendszer, amely rugalmasan és gyorsan adaptálható számos betegségre és kórképre. Emellett további eszköz- és eljárás-innováció által újabb területeken érhető el vele a költséghatékony, egyúttal a jelenleginél szignifikánsan pontosabb és ellenőrzöttebb egészségtámogatás, egészségmenedzsment. Az alkalmazott technológia, folyamattervezés- és szabályozást egyszerre biztosítja a szolgáltatás eredményességét, minőségének kiszámíthatóságát és egyenletességét, valamint a költségek optimalizálását.

A szolgáltatások potenciális megrendelői elsősorban maguk a páciensek, azonban a számlát nem csak ők, hanem a velük szerződött biztosító társaságok, egészségpénztárak, alapítványok vagy a munkáltató vállalatok fizetik. A társaság tulajdonosi szerkezete: 70% az Alap tulajdona, 30% magánbefektető kezében van.

 

 

4. Straylamb Kereskedelmi és Szolgáltató  Zrt.

 

Az épületen belüli helymeghatározásra, okos kosár szolgáltatásra egyre nagyobb igény mutatkozik világszerte. A hazai IT piacon egy sikeres társaság csapata régóta foglalkozik az épületen belüli helymeghatározás lehetőségeivel és fejlesztésével, de a társaság fő profiljába ez a szolgáltatás nem került bele tőke és partner hiányában. A cég az eddig elkészült know how értékesítésének lehetőségét nem zárja ki. Most új, egyedi lehetőség nyílik folytatni a be nem fejezett projektet.

A Straylamb épületen belüli helymeghatározó szolgáltatás, rengeteg extra funkcióval. Nap, mint nap találkozunk olyan élethelyzettel, amikor ez az okostelefonokon működő alkalmazás egy olyan plusz szolgáltatást nyújt, ami által rengeteg időt, energiát és pénzt spórolhatunk meg. A projekt fő szempontja a felhasználó-központúság. Az Alap a társaság alaptőkéjének 80%-át birtokolja, míg 20% tulajdonrész magánbefektetői kézben van.

 

5. Light Concrete Services Építőanyag-gyártó és Forgalmazó Zrt.

 

Cellulóz alapú, könnyű, de mégis nagy teherbírású építőanyag, valamint olyan építőanyagipari termékek környezetkímélő technológia alapján történő gyártása és forgalmazása, amelyek a meghatározó tulajdonságaikat tekintve, hogy a piacon fellelhető, konkurens termékeknél jóval kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkeznek a labor vizsgálatok alapján. Ez az új termékek forradalmi újítást jelenthetnek a modern építő- és építőanyag-iparban. Kedvezőbb tulajdonságaik és olcsóbb előállíthatóságuk révén, méltán esélyesek arra, hogy kiváltsák a jelenleg kapható hasonló profilú konkurenciák egy jelentős részét. A cél, hogy az építőanyag-iparág adott szegmensében országosan, majd regionálisan is jelentős piaci részesedéssel rendelkező, környezettudatos, a korszerű és hatékonyan építőipar kívánalmainak megfelelő termékeket állítson elő és értékesítsen, belföldi partnerek együttműködésével.

 

 

6. Ore Recovery Érc- és Hulladékfeldolgozó Zrt.

 

Az ORE célja a Magyarország, első lépésben a Gyöngyösoroszi bánya területén lévő visszatöltött meddő, bányászati hulladék, melléktermék („zagy”) végleges ártalmatlanítása, az abban található értékes nyersanyagok, ércek egy, vagy két lépcsőben történő kinyerése és azok értékesítése. Mindeddig a kellően hatékony technológia és a szükséges finanszírozás hiánya miatt a hasonló bányászati melléktermékek újrahasznosítása érdekében projektek nem indultak Magyarországon. A figyelembe véve a világgazdasági trendeket és a kitermelhető mennyiségeket az ércek kinyerése érdekében indított projekt időzítése optimálisnak tekinthető̋.

 

7. NO PANIC APPLICATION Zrt.

 

A NO PANIC APPLICATION Zrt. által kifejlesztett alkalmazás egy olyan program, mely 4 fő területen kezeli a pánikbetegséget, ezzel lefedve egy pánikbeteg szinte minden, a betegségével kapcsolatos élethelyzetét: pánik rohama van; fél, hogy pánikrohama lesz; megelőző technikák; szervi probléma, vagy pánik. Az alkalmazás egy olyan „barát”, aki mindig kéznél van, interaktív, beszélgetős jellegéből fakadóan pedig a valós kommunikáció érzetét adja. Közösségi, tehát real-time érintkezhet más betegekkel, akik megértik, tudják, min megy keresztül. Az alkalmazás azt az eszközt tölti meg a valós segítség lehetőségével, amitől eleve remélik is a pánikbetegek, de eddig nem kapták meg! Bárhol, bármikor rájuk törhet egy roham, a orvos, a család, a barátok nem lehetnek mindig velük, a telefon igen!

 

dr. Lőrincz Benedek
Teljes tevékenységet irányító személy

Dr. Lőrincz Benedek belföldön és külföldön végzett jogi tanulmányait követően a Magyar Nemzeti Banknál helyezkedett el. Ezt követően, 1996-tól a CAIB, majd később a Raiffesein csoport befektetési alapkezelőjét vezette. Ebben az időben a Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetségének elnökségi tagja volt. 2000-től a kockázati és magántőke iparágban dolgozik. Több bel- és külföldi társaság PE/VC üzletágában töltött be vezetői pozíciókat, emellett ellátott általános vezérigazgatói teendőket is, amelynek keretében a stratégiai és üzletfejlesztési területek tartoztak irányítása alá. A Magyarországi Kockázati és Magántőke Egyesület elnökségi tagjává választották. Később külsős restrukturálási szakértőként dolgozott pénzintézeteknek és magántőke befektetőknek. Ennek keretében vezetett több pénzügyi és üzleti restrukturálási projektet. A Pénz és Tőkepiaci Állandó Választott Bíróság tagja volt szinte annak megalakulásától egészen 2012-ig. 2006-ban szerzett Executive MBA diplomát az amerikai egyesült államokbeli KrannertSchool of Management és hollandiai TIAS-NIMBAS egyetemeken. Több társágnál töltött be igazgatósági és felügyelő bizottsági pozíciókat.

Dr. Fekete Zoltán
Igazgatóság tagja

Fekete Zoltán jogi egyetemi tanulmányait követően a HSBC Investment Banknál Magyarországon, Csehországban és Oroszországban végrehajtott befektetési banki tranzakciókért felelt, majd több hazai és külföldi társaság tőzsdei bevezetésében vett részt. A Credit Suisse First Boston-nál befektetési banki tevékenységet végzett, Magyarországon és külföldön egyaránt. Tanácsadóként és befektetőként a private equity és venture capital befektetések megszervezésében, megvalósításában tevékenykedett. Ezt követően a Magyar Amerikai Vállalkozási Alapnál a portfólió managementet és az Alap befektetéseinek értékesítését koordinálta. 2013. óta a Kairos Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt-nél vezérigazgató-helyettesi pozíciót tölt be, melynek keretében befektetések felkutatásával, előkészítésével és végrehajtásával foglakozik Magyarországon belül, elsősorban innovatív induló vállalkozásokra helyezve a hangsúlyt.

Pénzes Jenő
Igazgatóság tagja

Pénzes Jenő külügyminisztériumnál eltöltött évtized után töltött be vezető pozíciókat részben, vagy teljesen hazai tulajdonú társaságoknál belföldön és külföldön egyaránt. Marketing és értékesítési területek mellett felelős volt társaságok piaci vezetéséért, konszolidációjáért, pénzügyi és költség menedzsmentjéért, tőkebevonások előkészítésért és azok megvalósításáért. Több vezető hazai és külföldi társaság és csoport vette igénybe tanácsait üzletfejlesztés, reorganizáció területein. Iparági tapasztalati kiterjednek IT, telekommunikáció és ingatlanfejlesztés területekre. Pénzes Jenő tanulmányait a moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében szerezte, melyet követően nemzetközi jogból, projekt menedzsmentből és Eu források finanszírozásából szerzett posztgraduális diplomákat. Oroszul anyanyelvi, angolul felsőfokon, míg németül és franciául középfokon beszél.

Tölgyesi Zoltán
Felügyelő Bizottság elnöke

Tölgyesi Zoltán magyarországi nagybanknál eltöltött, ügyvezető igazgatói szintű, több mint 7 éves stratégiai vezetői gyakorlattal rendelkezik, mint a nagyvállalati-, KKV- és lakossági banki üzletágak vezetőjeként dolgozott, melyet megelőzően több mint 5 éves fiók-, majd régióvezetői értékesítési gyakorlatot szerzett. Részt vett új piaci szereplőként elinduló magyar kisbank stratégiájának kialakításában, szervezetének felépítésében és fő üzleti tevékenységének elindításában szerzett felső vezetői gyakorlatot.

Szluha Dénes Miklós
Felügyelő Bizottság tagja

Szluha Dénes Miklós stratégia tanácsadóként és befektetési igazgatóként szerzett tapasztalatokat a kockázati tőkebefektetések területén, melynek keretében a kockázati tőke bevonással, startup-ok létrehozásával, befektetési struktúra kialakításával, projektportfolió építésével is foglalkozott. Diplomáját a Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi karán mérlegképes könyvelőként szerezte.

Ludman Lajos
Felügyelő Bizottság tagja

Tanácsaival Ludman Lajos vállalkozásokat segít elindítani, illetve kockázati tőke révén továbbfejlődni. Elnökként felelős egy bankkártya-technológiai, és országos elektronikus fizetési rendszereket üzemeltető cég stratégiájáért, az innovációért, az új szolgáltatások üzleti modellezéséért, beszámoltatja a menedzsmentet és ellátja a vállalkozás pénzügyi felügyeletét.

ABC Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

1012 Budapest
Márvány utca 16. IV. emelet

Telefon: +36 1 781 1808

Fax: +36 1 781 8942

E: info@abcventurecapital.com